Eekhoornlei 9 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 01 96

Is de Tuimelaar iets voor jouw (b)engel?

 

Binnen de gemeente Schoten werken we voor de inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 met een centraal aanmeldingssysteem. Dit kan via schoten.aanmelden.in.

 

Wanneer aanmelden? Zowel voor instappers als voor eender welke andere klas (Let op: momenteel zijn onze andere klassen reeds volzet!)

  • Kinderen aanmelden voor een school waar al een broer of zus is ingeschreven: tussen maandag 17 januari 2022, 9.00 uur en zondag 30 januari 2022, 17.00 uur.
  • Kinderen aanmelden voor een school waar geen broer of zus is ingeschreven: tussen maandag 7 maart 2022, 9.00 uur en dinsdag 29 maart 2022, 17.00 uur.

Je dient ook aan te melden indien je kind reeds op de wachtlijst staat!

Bij de inschrijving dient een officieel document (identiteitskaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en het rijksregisternummer bevestigt (leerplichtcontrole).

 

Instapdata 2021-2022

Kleuters van 2 jaar en 6 maanden mogen vanaf de instapdatum aanwezig zijn op school.

 
 

Kinderen geboren tot en met ...

komen na.....

dus vanaf...

1 maart 2019

Zomervakantie

1 september 2021

8 mei 2019

Herfstvakantie

8 november 2021

10 juli 2019

Kerstvakantie

10 januari 2022

1 augustus 2019

Instap 1 februari

1 februari 2022

7 september 2019

Krokusvakantie

7 maart 2022

19 oktober 2019

Paasvakantie

19 april 2022

30 november 2019

Hemelvaart

30 mei 2022