Eekhoornlei 9 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 01 96

Is de Tuimelaar iets voor jouw (b)engel?

Bel onze coördinator Elke Van der Auwera,  op donderdagnamiddag tussen half 2 en half 4 op 03/658 01 96 of stuur een mailtje via schoolhoofd.tuimelaar@gmail.com. We maken dan een afspraak voor een gesprek en een rondleiding in de school. We kijken ernaar uit om kennis te maken!

Op dinsdagavond 23 januari 2018 om 19u30 is er een infoavond voor nieuwe ouders. Ons pedagogisch project en onze schoolwerking wordt op deze avond toegelicht.

Noteer alvast met stip in uw agenda:  schoolfeest op zaterdag 5 mei om 14u. Wees welkom! Om 15u zal er een rondleiding doorgaan.

 

 

Inschrijfbeleid conform de regelgeving van de Vlaamse gemeenschap voor schooljaar 2018- 2019

Volgende afspraken gelden voor de inschrijving van kinderen die instappen in het schooljaar, volgend op het huidige schooljaar:

  • Vanaf 1 maart om 8u 's morgens bent u welkom om uw kind in te schrijven voor zover de maximumcapaciteit niet overschreden wordt.
  • De maximumcapaciteit voor onze school werd in principe vastgelegd op 11 kinderen per geboortejaar.
  • Broers, zussen en kinderen van personeel hebben voorrang.
  • Let wel: kinderen kunnen zich steeds laten inschrijven voor het huidige schooljaar 2017-2018, als de maximumcapaciteit nog niet bereikt is voor de betrokken groepen en als zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden.
  • Alle kinderen, geboren in 2016 of eerder, kunnen zich inschrijven voor schooljaar 2018-2019 (ook kleuters die geboren zijn in november of december en die pas het daaropvolgende schooljaar naar school gaan!)

 

Bij de inschrijving dient een officieel document (identiteitskaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind en het rijksregisternummer bevestigt (leerplichtcontrole).

 

Instapdata 2016-2017

Kleuters van 2 jaar en 6 maanden mogen vanaf de instapdatum aanwezig zijn op school.

Instapdatum Dag Kleuters

1 september 2016

na de zomervakantie

 kleuters geboren voor 2 maart 2014

7 november 2016

na de herfstvakantie

 kleuters geboren voor 8 mei 2014

9 januari 2017

na de kerstvakantie

 kleuters geboren voor 10 juli 2014

1 februari 2017

teldag basisonderwijs

 kleuters geboren voor 2 augustus 2014

6 maart 2017

na de krokusvakantie

 kleuters geboren voor 7 september 2014

18 april 2017

na de paasvakantie

 kleuters geboren voor 19 oktober 2014

29 mei 2017

na O.H. Hemelvaart

 kleuters geboren voor 30 november 2014