Eekhoornlei 9 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 01 96

Het team werkt dit schooljaar aan een nieuwe schoolbrochure. De verkorte schoolbrochure is te verkrijgen op het secretariaat.