Eekhoornlei 9 - 2900 Schoten - Tel. 03/658 01 96

Wie is Célestin Freinet ?

Leren is leuk, tenminste als je uitgaat van de interesses en ervaringen van leerlingen. Dit is het belangrijkste principe van het door de Franse pedagoog Célestin Freinet (1896-1966) ontwikkelde onderwijs. De leerstof wordt dan ook gekoppeld aan wat de leerlingen zelf aanbrengen in de praatronde en in 'vrije teksten'.

Freinet ontwikkelde samen met de kinderen uit zijn klas en collega´s technieken:

  • waarbij ervaringen van de kinderen uitgangspunt zijn voor het onderwijs.

  • waardoor de organisatie van het klasleven meer in handen ligt van de kinderen. Er is sprake van zelfbeheer.

  • waardoor kinderen leren van de ervaringen van andere kinderen, volwassenen, culturen enz.

  • waarbij de leraar diepte en structuur aanbrengt.